Dydaktyka

Semestr letni 2020/2021

Semestr zimowy 2020/2021

W tym semestrze nie prowadzę zajęć dydaktycznych.

Semestr letni 2019/2020

W tym semestrze nie prowadzę zajęć dydaktycznych.

Semestr zimowy 2019/2020

W tym semestrze nie prowadzę zajęć dydaktycznych.

Semestr letni 2018/2019

W tym semestrze nie prowadziłem zajęć dydaktycznych.

Semestr zimowy 2018/2019

W tym semestrze nie prowadziłem zajęć dydaktycznych.

Semestr letni 2017/2018

Semestr zimowy 2017/2018

Semestr letni 2016/2017

Semestr zimowy 2016/2017