Kontakt

mgr inż. Marcin Szczepański
Doktorant
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
Zakład Sztucznej Inteligencji
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań

marcin.szczepanski@amu.edu.pl